Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi [SEAD] açık erişim politikası izleyen, ulusal, hakemli, yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. SEAD

 • Ekonomi
 • İşletme
 • Finans
 • Siyaset Bilimi
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret

 

ile ilgili bilimsel nitelikli makale, inceleme, tanıtma yazıları, bildiri metinleri, çeviri, bibliyografya ve kitap tanıtımı gibi özgün çalışmaları içerir. Dergimizin önceliği yayımlanacak olan makalelerin sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapacak güçlü, kuramsal ve ampirik niteliklere sahip olmasıdır.

Gelen akademik çalışmalar ilgili bölüm editörünün ön incelemesinden sonra konu ile ilgili uzman olan iki hakeme gönderilir. Hakemler ve yazarlar ile olan tüm iletişim Dergipark aracılığı ile sağlanır.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemi uygulanır. Hakemlerin makale değerlendirme sürecinde 4 seçeneği mevcuttur:

 • Kabul (mevcut haliyle yayınlanabilir)
 • Düzeltme (düzeltmelerden sonra tekrar hakeme göndermeye gerek kalmaksızın yayınlanabilir)
 • Düzeltme ve Tekrar Gönderme (düzeltmelerden sonra hakeme tekrar gönderilir)
 • Red (yayınlanamaz)

Gönderilen hakemlerden sadece birisi red verir verirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesi neticesinde ilgili bölüm editörü makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Hakemlerden ikisi de reddederse makale yayınlanmaz.

Bununla birlikte çalışmalar kapsam dışı ise ya da yayın standardının altında ise Editörün ön incelemesi neticesinde direkt olarak reddedilebilir.

Çalışmaların geldiği andan itibaren ortalama yayına hazırlanma süreci 2 aydır. Yazarlardan degerlendirme ve başvuru ücreti alınmaz.

 

Yayın Sıklığı

Yılda 2 kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AY - Baş Editör - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, ahmetay@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇELİK - Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, adnancelik@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Ali ACAR - Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, alacar@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Birol AKGÜN – Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı,

Prof. Dr. Fehmi KARESİOĞLU - Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, fehmi@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut TEKİN - Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, mahtekin@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. N. Ata ATABEY- Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, natabey@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, ocoban@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Orhan GÖKÇE - Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ - Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, scalis@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ - Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, takgemci@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, zkaracor@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Haldun SOYDAL - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, hsoydal@selcuk.edu.tr

Doç. Dr. Hakan ACET - Editör - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, hakanacet@selcuk.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Savaş Erdoğan - Editör - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, serdogan@selcuk.edu.tr

 

Editör Yardımcıları

-Arş. Gör. Cihan Daban (ULuslararası İlişkiler)

-Arş. Gör. Fırat Harun Yılmaz (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

-Arş. Gör. Mustafa Tek (İktisat)

-Arş. Gör. Nusret Çiftçi (İşletme)