Dergi Geçmişi

SEAD 2001 yılından Kültür Bakanlığı'nın 20.01.2014 tarihli onayına kadar "Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi"  (ISSN : 1303-8370) ismiyle yayınlanırken ilgili tarihten sonra "Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi" (ISSN : 2148-3043) ismiyle yayınlanmaya başlamıştır.