Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

YAZIM KURALLARI ve YAYIN İLKELERİ

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, aşağıda belirtilen yazım kuralları ve standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

YAYIN İLKELERİ

 • Editörler yazıların iktisat, işletme, finans, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret vb. disiplinlerde uygulamayla desteklenmiş çalışmalar olmasını arzu etmektedirler.
 • Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya  yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Hakem değerlendirme süreci sonucunda kabul edilen çalışmaların tüm yayın hakları Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi'ne aittir. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve kaynak gösterilemez.
 • Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.
 • Yazarlara herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez.
 • Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden biriyle yayım yapılabilir.
 • Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2012 Nisan sayısından itibaren Journal of Economic Literature (JEL Clasification) kodlaması uygulamasına geçmiş bulunmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde yazarların JEL kodunu belirtmesi gerekmektedir. Türkçe ve yabancı dilde belirtilen anahtar kelimelerin alt kısmına JEL kodu yazılmalıdır. JEL koduna  buraya tıklayarak ulaşılabilir.
 • Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.
 • Dergimizin intihal politikası gereği gelen makaleler iThenticate programında taratılmaktadır.

MAKALE GÖNDERME VE YAYINLANMA SÜRECİ

Yayın Komisyonumuzca ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler hakem değerlendirme sürecine girecektir.

YAZIM KURALLARI

 • Makaleler, "Office Word" programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil toplam 20 sayfayı ( 5 bin ile 7 bin sözcük) geçmemesi tavsiye edilmektedir.
 • Makalelerin “Öz” kısımları 200-250 kelime arasında olmalıdır. Öz metni 9 punto ve "Times New Roman" karakteri ile yazılmalıdır.
 • Beş adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Makalenin Türkçe başlığı 14 punto ve "Times New Roman" karakteri ile İngilizce Başlığı ise 10 punto ve yine "Times New Roman" karakteri ile yazılmalıdır.
 • Sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
 • Makaleler, 11 punto ve "Times New Roman" karakteri ile 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “0 nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 • Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır.
 • Yazar(lar)ın ad ve soyadı, makale başlığının sol altında 12 punto ve "Times New Roman" karakteri ile belirtilmelidir. Unvan, kurum ve e-posta bilgileri ise dipnot olarak 9 punto ve "Times New Roman" karakteri ile gösterilmelidir.
 • Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Şekiller ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, ... gibi verilmelidir.
 • Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
 • Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça American Psychological Association (APA) stilinde ve 6. baskısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

APA 6. Basıma Göre Kaynak ve Referans sistemi

METİN İÇİNDE APA:

 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.
 • Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir.
 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır.
 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
 • Başlık Düzeyi APA’da  5 düzey olarak ayırt edilmiştir.

1.DÜZEY

Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

2.DÜZEY

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

3.DÜZEY

Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

4.DÜZEY

Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

5.DÜZEY

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

 • Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Erdoğan, 2009).
 • Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Arı, 2008, s.42)
 • Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Bilecik, 2010a) ve (Bilecik, 2010b).
 • İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı şu şekilde yazılır: (Dembo ve Gibson, 1985). 
 • Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalarda kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğerleri” bağlacı konur. Örneğin (William vd., 1994)
 • Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Geczy vd., 2002)
 • Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükûmet kuruluşları ve çalışma grupları). Metin içinde ilk gösterme: (Sermaye Piyasası Kurulu [SPK], 2000, s. 114). Daha sonraki göstermeler: (SPK, 2000, s.115).
 • İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Sharplin’den aktaran Miller, 2009). Miller (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Sharplin’in kaynağı almaz.
 • E-maille, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar.
 • Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.
 • Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin:  Johny Johansson’un kitabı (2000) “ Global Marketing, Foreign Entry, Local Marketing& Global Management”.....
 • Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz.
 • Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla, italik olmadan, tırnaksız yazılır.

KAYNAKÇADA APA:

1.KİTAPLAR

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

 Tek yazarlı kitap

Bocutoğlu E. (2008). Karşılaştırmalı makro iktisat teorileri ve politikaları. Trabzon: Derya Kitabevi.

Çeviri Kitap

Smith, A. (2016). Milletlerin zenginliği. Haldun Derin (Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Çok yazarlı kitap

Albaum, G., Duerr, E. (2008). International marketing and export management. Pearson Education.

Akyol, A., Arslan, M., Madran C., Uydacı M. (2014). Küresel pazarlama yönetimi. İstanbul: Beta

Editörlü kitap

Krugman, P. R. (Ed.) (1986). Strategic trade policy and the new international economics. Mit Press.

Canıtez, M. (Ed.) (2014). Dış ticaret işlemleri ve uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi

Editörlü kitapta bölüm

Okka, O. (2014).Dış ticaret işlemleri ve uygulamaları. M. Canıtez, (Ed.), Faktoring ve Forfaiting (235-256). Ankara: Gazi Kitabevi.

Pinker, S. (1998). Language acquisition. In M. I. Posner, (Ed.). Foundations of cognitive science (6th ed.) (359-400). Massachusetts: MIT Press.

Birden çok baskısı olan kitap

Greenspan A., (2010). The age of turbulence (2. Baskı). New York: Penguin.

Yazar Adı Olmayan Kitaplar

İdari reform ve reorganizasyon hakkında ön rapor. (1965). Ankara: TODAİE Yayınları

2.DERGİLER

            Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. (Varsa doi: xxxxxx )

Gren, S. G., Welsh, M. A., & Dehler, G. E. (2003). Advocacy, performance, and threshold influences on decisions to terminate new product development. Academy of Management Journal, 46 (4), 419-434. Doi:10.1037/0096-3445.134.2.258

Bayraktutan, Y. (2003). Bilgi ve uluslararasi ticaret teorileri.  İktisadi ve idari bilimler dergisi1 (4),175-186.

3.GAZETELER

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Sayfa aralığı.

Schwartz, L. (1992, November 3).Strategy toward buyers and suppliers. The Washington Post, 1-4.

Çınar, H. (7 Temmuz 2017). Gümrüklerde temsil ve yetkilendirilmiş yükümlülük sistemi. Dünya. 3.

4.TEZLER

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Kökdemir, C. (2004) Örgütsel kültür ve işçi-işveren ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Graff, A. C. (2006). The influence of commercial capabilities and orientations in new technology. Unpublished master's thesis, University of Manchester, England

5.İNTERNET KAYNAKLARI

Yazarı Belirtilen İnternet Belgesi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Başaran, C. (5 Temmuz 2017). Katar krizi ve uluslararası ilişkiler. Erişim Tarihi: 7 Temmuz 2017, http://www.bloomberght.com/ht-yazarlar/cuneyt-basaran-2071/2027529-katar-krizi-ve-uluslararasi-iliskiler

Hull, D. (July 5, 2017). Production problems have Tesla deliveries. The Washington Post. Retrieved July 7, 2017, from https://www.washingtonpost.com/business/economy/tesla-deliveries-sag-amid-questions-on-goal-targets

Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi

Belgenin başlığı. (b.t.). Alınma Tarihi, internet adresi.

Uyap projesi. (b.t.). Erişim Tarihi: 4 Nisan 2017, http://www.uyap.gov.tr/genelbilgi/genel

The structural analysis of ındustries. (n.d.). Retrieved July 8, 2017, from http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997- 10/

 

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin 1,5 satır aralıklı, 11 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi


 

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.