: DERGİ SAYFASI HAKKINDA

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Nisan 2001 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide açık erişim politikası benimsenmiştir. Dergide İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli bilim dallarındaki makaleler yer almaktadır. Ulusal "hakemli dergi" niteliğine sahip olan Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ASOS Index, SOBİAD, Proquest ABI Inform Global, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index ve Scientific Indexing Services'a kayıtlıdır.


Dergimiz makale kabulleri için DergiPark sistemini kullanmaya başlamıştır ve http://dergipark.gov.tr/susead adresinden ulaşabilirsiniz.