MUHASEBE DERSİNDE ÖĞRETİLEN KONULARIN/YÖNTEMLERİN UYGULAMADA TERCİH EDİLME DÜZEYİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet DEMİR

Özet


Bilginin değeri; doğru, hızlı, zamanında ve uygulanabilir düzeyde üretilmesi ile artacaktır. Herhangi bir meslekle ilgili olarak sunulan teorik bilginin yeterliliği yanında, öğretilen konuların da uygulamada tercih edilme düzeyi önemlidir. Muhasebe derslerinde aktarılan hem teorik bilgilerin hem de üzerinde durulan konuların/yöntemlerin uygulamayla örtüşmediği veya uygulamanın gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler, özellikle uygulayıcı ve öğrenciler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada, muhasebe derslerinde öğretilen konuların/yöntemlerin uygulamada tercih edilme düzeyinin belirlenmesi ve muhasebeci-mükellef ilişkilerindeki memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, Sivas ilindeki muhasebecilik bürosunda faaliyet gösteren, serbest muhasebeci ve mali müşavirler üzerinde anket uygulanarak tamamlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, muhasebe derslerinde üzerinde durulan konuların/yöntemlerin büyük bir çoğunluğu uygulayıcılar tarafından da tercih edilmekte ve konu açısından öğreticilere yapılan olumsuz eleştiriler dayanaksız olarak görülmektedir. Ayrıca meslek elemanlarının, hem mesleki hem de mükelleflerle olan iş ilişkileri açısından memnuniyet düzeylerinin yeterli olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.

JEL Sınıflaması: M40, M41 


Anahtar Kelimeler


muhasebecilik mesleği; muhasebe eğitimi; mükellef; muhasebe konuları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü