KATILIMCI YÖNETİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YARATICILIĞA ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA*

Dr.Mehmet ULUTAŞ

Özet


İşletmelerde kararlar, yalnızca alınmakla sonuç doğurmazlar; bunları uygulayabilmek gerekir. İstenilen düzeyde uygulama ise geniş bir katılım ve mutabakata ihtiyaç duyar. İşte katılımcılık, bu mutabakatı oluşturabilme çabasının bir diğer adıdır. Katılımcılık, yeterli düzeyde oluşturulabilirse eğer, işletme ile çalışan arasında pozitif bir bağlılık meydana getirir. İşletmesi ile bütünleşerek sosyalleşen, işletme kültürünü, işletmenin değerlerini benimseyen çalışan; zamanını, zekasını, enerjisini, işletme’nin amaçları için daha çok kullanmaya başlar. İşte işletmeler, bu yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarıp; yaratıcı fikirlere ulaşabildikleri ölçüde başarılı olabilirler. Bu ise, işletmelerin katılımcı, yaratıcı örgüt iklimi oluşturabilmelerine ve bu iklim içerisinde işletmesi ile arasında pozitif bağlılık geliştirebilen çalışanların varlığına bağlıdır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren altı işletme üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yukarıda özetle ifade edilen, katılımcılık, bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Buna göre, katılımcılık ile bağlılık arasında anlamlı pozitif bir ilişki sözkonusu olup; katılımcılık düzeyindeki artış bağlılığı artırmaktadır. Araştırmanın bulguları katılımcılık ile yaratıcılık arasında da pozitif anlamlı ilişki’ye ulaşmıştır; yani katılımcılık artar ise yaratıcılık artacaktır.

Jel Sınıflaması: M10 


Anahtar Kelimeler


Katılımcı Yönetim; Örgütsel Bağlılık; Örgütsel Yaratıcılık

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü