CAGAN’IN PARA TALEBİ MODELİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ (1981-2003)

Şenay SARAÇ

Özet


Cagan (1956), hiperenflasyon koşulları altında yarı logaritmik bir reel para talebi denkle-mi kullanarak, enflasyonist süreç içerisinde reel para talebini belirleyen esas değişkenin bek-lenen enflasyon oranı olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada, Cagan’ın para talebi modeli, 3 farklı para arzı tanımı, 2 farklı fiyatlar genel seviyesi değişkeni kullanılarak 6 farklı şekilde Türkiye 1981:1-2003:12 dönemi için test edilmiştir. Bulunan sonuçlar, beklentilerin reel para talebi üzerinde güçlü etkileri olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Enflasyon; Para Talebi; Cagan modeli; Türkiye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü