YENİ ÇALIŞANLARI İŞLETMEDE TUTMANIN YOLU: ÇALIŞAN ORYANTASYONU, PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ORYANTASYONU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ayşe KOCABACAK

Özet


Bu çalışmanın konusu, çalışan oryantasyonudur. Çalışanların yeni işyerlerine ve işlerine alıştırılması, birçok organizasyonda en çok ihmal edilen fonksiyonlardan biridir. Etkin bir oryantasyon programı veya böyle bir programa sahip olamamak, yeni çalışanların hızlı bir biçimde verimli hale gelmesinde önemli bir farklılık meydana getirecektir ve bu programlar organizasyon için uzun dönemli diğer etkilere sahiptirler. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, bir alan araştırması ile çalışan oryantasyonunun önemine işaret etmektir. Çalışmanın sonuçla- rı, bu araştırma grubundaki çalışanlar için, çalışanların eğitimcinin performansı, eğitim içeri- ğinden elde ettikleri tatmin düzeyi ile örgütsel bağlılıkları arasında doğru bir orantı olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler


Çalışan Oryantasyonu; Örgütsel Bağlılık; Perakendecilik Sektörü

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü