ÖRGÜTİÇİ ÇATIŞMALARIN YÖNETİM SÜRECİ: OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Cafer TOPALOĞLU

Özet


Çatışma kavramı, çok sayıda ve farklı örgütsel davranışları kapsayan bir süreçtir. Otel iş- letmesi içerisinde yaşanan huzursuzluklar, gerginlikler, karasızlıklar, açık veya gizli karşı koymalar, bunlara yol açan etmenler ve bunlardan etkilenen bireylerin tutum ve davranışları çatışma kavramı ile açıklanmaktadır. Çatışmalar, yönetilebilme durumuna göre işlevsel yani işletme için yararlı ya da işlevsel olmayan yani işletme içi zararlı sonuçlar ortaya koyar. Bu durum, çatışmaların yönetiminin beceri gerektirdiğini göstermektedir. Ayrıca günümüzde, çatışmaların otelin işgücü verimliliğini ve örgütsel performansını arttırmada yapıcı bir şekilde kullanılabileceği ve çatışmaların sadece azaltılmasının ve çözümlenmesinin yeterli olmadığı; gerektiğinde teşvik edilmesi gerektiği görüşleri ön plana çıkmış ve çatışmaların çözümü yerine çatışmaların yönetimi önem kazanmıştır. Bu çalışmada otel yöneticilerinin işletme içerisinde yaşanan çatışmalara karşı nasıl bir yaklaşım içersinde olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Otel yöneticileri işletme içerisinde yaşanan çatışmaları öncelikle teşhis ederek gerektiğinde çatışmaları teşvik edici gerektiğinde ise azaltıcı önlemleri alarak müdahale et- mek durumundadır.

Anahtar Kelimeler


Çatışma; Çatışma Yönetimi; Otel İşletmeleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü