KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI VE REFORMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Handan TEMİZEL

Özet


Birkaç on yıldan beri tüm dünyada, küreselleşme, rekabet, bilişim ve iletişim teknolojile-rindeki gelişmelerin baskısıyla, pek çok ülke, ekonomik, siyasal ve idari sistemlerinde köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirmişlerdir. Bu küresel değişim dalgası ülkelerin çeşitli kurumlarını ve kurumların toplumla olan ilişkilerinin yönünü de değiştirmiştir. Ulaşacağı sonuçları hala kestirilemeyen bu süreç; tarihsel, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yapıyla yakından ilgili olan ve ayrıca toplum ve devlete ilişkin bir faaliyet alanı olan kamu yönetimini de kaçınılmaz olarak derinden etkilemiştir. Kamu yönetimindeki bu reform hare-ketlerini temel alarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle idari reform kavramı anlayış, yapı, işleyiş ve faaliyet alanı olarak ele alınmış, daha sonra bu kavram üzerinde gerçekleştirilen yeni kamu yönetimi reform modellerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler


İdari Reform; Yeni Kamu Yönetimi; Reform Modelleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü