KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KAMU HİZMETİNE YANSIMASI

Mehmet GÖKÜŞ

Özet


Küreselleşme süreci kültürel, toplumsal, sosyal, idari ve ekonomik sistemleri kökten etki- lemiştir. Bu süreç klasik devlet anlayışının yanında kamu yönetimi anlayışının da değişmesine yol açmıştır. Kamu yönetimindeki bu değişim hem kamu hizmeti anlayışını hem de kamu hizmeti sunumunu etkilemiştir. Böylece kamu hizmetlerinin kamu örgütleri aracılığıyla üreti- lip halka sunulmasının yanında yeni yöntemlerin de gündeme gelmesi söz konusu olmuştur. Yeni yöntemler vatandaşlara, iş çevrelerine ve sivil toplum kuruluşlarına daha hızlı, etkin ve kaliteli kamu hizmeti sunmanın yollarını ortaya çıkardığı gibi mevcut uygulamaların da sor- gulanmasına yol açmıştır. Küreselleşme ile birlikte kamu yönetimi alanında ortaya çıkan e- devlet, yönetişim, yeni kamu yönetimi anlayışı, yeni kamu hizmeti yaklaşımı ve özelleştirme gibi yaklaşımlar kamu hizmeti anlayışını da doğal olarak etkilemiştir. Bu çalışmada kamu hizmeti kavramı genel olarak ele alındıktan sonra küreselleşme süreci ile birlikte kamu yönetimindeki yeni yaklaşımların kamu hizmeti anlayışını nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Kamu hizmeti; Küreselleşme; Yönetişim; E-devlet; Kalite

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü