KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNDE İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİ İLE BÜYÜMENİN TÜRKİYE EKONOMİK PERFORMANSINA ETKİSİ: TOPSİS YÖNTEMİ İLE ANALİZ

Savaş ERDOĞAN

Özet


Bu çalışmada, 2007:1 – 2010:2 dönemine ait üçer aylık GSYİH, ihracat ve turizm verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada dönemlere ait ekono- mik performans değerleri Topsis yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçta, Türkiye’nin 2008 yılı ile 2009 yılının son çeyreği arasında küresel krizin etkisi ortaya çıkmış ve bu dönemlerde ekonomik performans değeri düşmüştür.

Anahtar Kelimeler


Ekonomik Büyüme; İhracat; Turizm; Topsis Yöntemi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü