SİYASAL REJİMLER ve YEREL KATILIM KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Turgay UZUN

Özet


Demokrasinin yaygın tanımı onun halk tarafından yönetim olduğu biçimindedir. Sosyo- ekonomik gelişme ve modernleşme ile demokratikleşme arasında çok sayıda bağlantı bulun- maktadır. Bu nedenle, gelişmiş Batı ülkelerinin çoğunlukla demokratik ülkeler olduğu görül- mektedir. Evrensel bir ilke olarak, modern demokratik devlette halk, temel haklara ve devlet yönetimine katılma hakkına sahiptir. Ancak, yapılan demokratik reformlara karşın, yönetilen- lerin karar alma sürecine katılmasında önemli sorunlar bulunmaktadır. Diğer tarafta ise, totaliter rejimlerin devlet ideolojisini ve totaliter devletin yapısını koru- mak adına katılma kanallarını kullanabildikleri de görülmektedir. Demokratik olan ve olma- yan rejimlerde katılım ne anlama gelmektedir? Katılım açısından küreselleşme ve post- modernizmin etkileri nelerdir? Bu çalışma, demokratik ve totaliter rejimleri (Fransa ve Çin örneğinde) katılım, devlet-yurttaş ilişkisi ve diğer yönlerden karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Katılım; Demokratikleşme; Modern Devlet; Fransa; Çin Halk Cum-huriyeti

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü