MARKANIN PAZARLAMA AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ-MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE OTOMOBİL SAHİPLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ferdi BİŞKİN

Özet


Küreselleşen pazarlardaki artan rekabet sonucu, ürün sayısı da artmış ve bu ürünleri birbi-rinden ayırma ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu nedenle satıcılar hem ürünlerini diğer ürünler-den ayırt etme hem de tüketiciye vaat ettikleri belli bir kalite düzeyini korumak açısından markalama faaliyetlerine girişmişlerdir. Marka bir isim olabileceği gibi, bir işaret, sembol, logo veya renk olabilir. Otomotiv sektöründe yaşanan rekabet, firmaların pazarları çok boyut-lu olarak ele almalarına yol açmıştır. Otomobil tercihinde demografik, sosyal ve psikolojik faktörlerin incelenmesi üreticiler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, araştırmayla ilgili kavramsal çerçeve çizilecek ve belirli mar-ka otomobil sahiplerinin, otomobilde marka tercihleri ve tercihlerinin memnuniyetlerine etkisinin ölçüldüğü araştırmanın bulguları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler


Marka; otomobil sahipliği; tüketici tatmini; tüketici davranışı.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü