YENİ GİRİŞİMCİLİK MODELİ VE YENİ NESİL GİRİŞİMCİ PROFİLİ: İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ VE Y, M, Z KUŞAĞI GİRİŞİMCİ

Nazan YELKİKALAN, Ayten AKATAY, Emel ALTIN

Özet


Yeni yüzyılın girişimciliği olarak lansmanı yapılan internet girişimciliği, sanal ortamda maddi bir beklenti hedefleyerek, proje oluşturmak ve oluşturulan projeyi müşterilere internet aracılığıyla sunmaktır. Türkiye’de de internete duyulan güvensizliğin son yıllarda kırılmaya başlanmasıyla internet girişimciliği önemli ölçüde bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı öncelikle yeni girişimcilik modeli olarak adlandırılan internet girişimciliğini tanımlayıp bir internet girişimcisi profili oluşturarak gelecekte yapılacak uygulamalı çalışmaların ihtiyaç duyacağı teorik altyapıyı oluşturmak ve kuşakların sahip oldukları özelliklere göre Y, M ve Z kuşaklarından hangisinin yeni girişimci profiline (internet girişimcisi) uyduğunu saptayarak bu konuda literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktır.

Anahtar Kelimeler


İnternet Girişimciliği; Kuşaklar; E-ticaret

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü