TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ-PANEL MOBİLYA ÜRETEN BİR İŞLETMEDE ÇERÇEVE UYGULAMA

Mustafa ALTINOK, Cevdet SAÇLI

Özet


Bu çalışmada, temel olarak toplam kalite yönetiminin verimliliğe katkısının panel mo-bilya üreten bir işletmede çerçeve uygulama çalışması ile ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çerçeve uygulama çalışması dâhilinde, Kocadağlar A.Ş.’nin sırasıyla arazi, bina, insan kay-nakları, makine, teçhizat envanteri araştırması yapılmıştır. Bu çalışmayla panel mobilya üre-timi imkanlarının, arazi, bina, makine ve teçhizat açısından yeterli olup olmadığı; insan kay-naklarının nicel ve nitel olarak yeterlilik düzeyi; ve kapasitenin optimum olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılmıştır. Yönetim ve personelin Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğitimli olmadığının tespit edilmesiyle, bu konuda eğitime başlanmış; söz konusu eğitim on aylık bir periyotta tamamlandıktan sonra TKY uygulamasına geçilmiştir. TKY eğitimine Mart 2005 tarihinde başlanılmasından itibaren veriler kayıt altına alınmaya başlanmış ve karşılaş-tırma yapabilmek için Aralık 2006 tarihine kadarki kayıtlar bu çalışmada dikkate alınmıştır. Uygulama; öncesi ve sonrasındaki verilerin karşılaştırılması sonucu TKY’nin verimliliğe etkisinin olumlu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Verimlilik; Toplam Kalite Yönetimi; Kalite Güvence Sistemi; Kocadağlar A.Ş.; Panel mobilya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü