EKONOMİK KRİZ, KOBİ’LERE YANSIMASI VE BİR ÇIKIŞ YOLU OLARAK BARTER

Ender GÜLER, Baki YILMAZ

Özet


Bu çalışmada son yaşanan ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olası etkileri araştırıla-rak yeni bir finansman tekniği olan Barter sisteminin bu olumsuz etkilerin giderilmesindeki rolü ve faydalarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kriz; Ekonomik Kriz; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Barter

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü