İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNDEŞME: SOSYO–EKONOMİK İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ TARTIŞMAK

Adem YILMAZ

Özet


Günümüzde kitle iletişim araçlarının enformasyon ve telekomünikasyon hizmetlerini gerçekleştirirken kendi aralarında da yöndeşmeleri, medyanın çoğalması ve çeşitlenmesinden ötede sosyo-ekonomik ilişkilerdeki derinleşmeyi gündeme getirmektedir. Yeni dağıtım tekno- lojilerinin gelişmesi ile karşılıklı etkileşime (interactivity) dayanan kitle iletişim araçları öne çıkarken; iletişim kanallarının ve biçimlerinin ise uluslararası boyutta birbirleri ile yakınlaştığı görülmüştür. Zaman ve mekan kısıtlılıklarını aştığı söylenerek sosyal ilişkilerdeki önemi sık sık vurgulanan iletişim teknolojilerinin, üretim ve tüketim kalıplarını yıkan yeni bir yaşam biçiminin habercisi olduğu tartışmalarda sıklıkla ileri sürülmektedir. Bu çalışmada iletişim teknolojilerinde yöndeşmenin toplumdaki Sosyo–ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışılırken yeni medya- nın varsayılan belirgin karakteristikleri olan dijital birbirine yakınlaşma, çoktan çoğa iletişim, interaktiflik, globallik, sanallık, gibi unsurlar çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler


Yöndeşme; İletişim Politikaları; Medya Etkileri; İletişim Teknolojileri; Bilgi Teknolojileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü