HASTANELERDEKİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DENİZLİ VE ISPARTA ÖRNEĞİ

Nuri ÖMÜRBEK, Mükrime Öksüz DEMİRGUBUZ, M.Zihni TUNCA

Özet


Gelişen dünyada bilgi kavramının öneminin giderek artması ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte sağlık sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı giderek artmaktadır. Dünyamızda bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmeler dolayısıyla sağlık bakanlığı sağlık alanında çeşitli sistemleri uygulamaya koymaya çalışmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalardan biri klinik bilgi sistemleri adı altında oluşturulan bazı bilgi sistemleridir. Bu sistemler hastanelerde doktorların ve diğer çalışanların işlerini kolaylaştırmak ve hastalara daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada Isparta ve Denizli illerinde araştırmaya katılan hastaneler hakkında genel bilgilerin yanında sağlık sektöründe kullanılan klinik bilgi sistemlerinin son üç yılda kullanım düzeyinde meydana gelen değişiklikler, klinik bilgi sistemlerini kullanma amaçları ve bu amaçlara ulaşma düzeyleri, hastanelerin klinik bilgi sistemlerini kullanmada karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik bir saha araştırması yapılmıştır.

JEL Sınıflandırması : I10, M15 


Anahtar Kelimeler


Klinik Bilgi Sistemleri; Hastane; Bilgi Sitemleri; Sağlık Bilişim Sistemleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü