VATANDAŞ ODAKLI/VATANDAŞIN ODAKTA OLDUĞU YÖNETİM: KENT KONSEYLERİ VE SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Önder KUTLU, Sefa USTA, Mustafa KOCAOĞLU

Özet


Geleneksel yönetim anlayışının yerini yeni yönetim anlayışına terk etmesi ile birlikte, kamu yönetiminde yeniden yapılanma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Vatandaş odaklılık, yöne- tişim, yerellik, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi kavramlar yeni kamu yönetimi anlayışının birer yansımaları olarak değerlendirilebilir. Çalışmada, yeni kamu yönetimi yaklaşımı, bu doğrultuda hazırlanan yerel yönetimler reformu ve vatandaş odaklı yönetimin bir uygulama biçimi olan kent konseyleri irdelenmek- tedir. Ayrıca, Belediye Kanunu ile getirilen kent konseyi düzenlemesinin geçerliliği Selçuklu Belediyesi örneği ile sınanmaktadır. Çalışmanın amacı, vatandaş odaklılığın bir unsuru olarak ortaya çıkan kent konseylerini ele almak ve Selçuklu Belediyesi Örneği ışığında değerlendirmede bulunarak, kamu yönetimi literatürüne bir katkı yapmaktır. Bununla birlikte bu çalışma ile, kamu yönetiminin temel sorunlarından biri olan teori-pratik çekişmesinin test edilmesi noktasında somut sonuçlar ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Sonuçta, Selçuklu Belediyesi Kent Konseyinin performan- sının ölçülmesinin diğer belediyeler için bir çıkış noktası oluşturabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Yeni Kamu Yönetimi; Vatandaş Odaklılık; Yerel Yönetimler Reformu; Kent Konseyleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü