HASTANELERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ETKİNLİĞİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HASTANELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Azzem ÖZKAN, Filiz ÖZŞAHİN KOÇ, İbrahim ÇİDEM

Özet


Teknolojide hızlı değişmelerin ve küreselleşmenin yaşandığı günümüzde işletmelerin gereksinimleri de etkilenmiştir. Klasik üretim faktörleri arasında yer alamayan bilgi, günümüzde işletmelere rekabette katkı sağlayan önemli bir unsur haline gelmiştir. İşletmeler ihtiyaç duydukları bilgiyi dış kaynaklardan sağlayabileceği gibi işletme içinden de elde edebilirler. İşletmelerin yapısında bilgi üreten birçok sistem bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde en eskisinin ve en önemlisinin muhasebe bilgi sistemi olduğu söylenebilir. Haliyle bu sistemin etkin bir şekilde çalışması, işletmenin tümünün etkinliğini artıracaktır.

Bu çalışmada muhasebe bilgi sisteminin etkinliği üzerinde durulmuş ve son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerle, hizmet veren işletme sayısında ve rekabette artış

yaşanan sağlık sektöründe muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen unsurların ve muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonun işletme performansına etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İç Anadolu Bölgesi’nde şehir merkezlerinde faaliyet gösteren hastaneler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak işletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığının, muhasebe bilgi sisteminin etkinliği; muhasebe bilgi sistemi entegrasyonunun ise işletme performansı üzerinde etkisi bulunduğu belirlenmiştir.

Jel Kodu: M41, I10.


Anahtar Kelimeler


Muhasebe Bilgi Sistemi; Sağlık Sektörü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  
 

 
                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü