ULUS-DEVLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE

İbrahim Uğur ERKIŞ

Özet


21. yüzyılın ilk çeyreğinde mikro seviyede bölgesel olarak, makro seviyede küresel çapta; ulus oluşumları, devletlerin yaşadığı değişimler, 11 Eylül terör saldırıları sonrası oluşan ortam ve son olarak yakında zamanda Arap ülkelerinde başlayan Arap Baharı; ulus, devlet, etnisite, millet gibi kavramların ve bunların oluşturduğu yapıların gözden geçirilmesini, yenilenmesini ve/veya meydana gelen durum için bir tanımlama yapmayı ve bu tanımlamayı da tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ulus-devletin tarihsel gelişimi geleneksel devletler ve modern ulus-devlet başlıkları altında anlatılacaktır. İkinci bölümde ise ulus-devletin teorik çerçevesi Batıda, Yeni Kıtada ve Az Gelişmiş Ülkelerde olmak üzere üç ayrı altbaşlıkta incelenecektir. Üçüncü bölümde ise geçmişten günümüze ulus-devletin kazandığı özellikler şiddet araçlarının (tekel) denetimi, toprak, egemenlik, anayasallık, kişisel olmayan iktidarın uygulanması, kamu bürokrasisi, otorite ve meşruiyet ve son olarak yurttaşlık başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Sonuç kısmında ise geçmişten günümüze anlatılan ulus-devletin yaşadığı dönüşüm ile ilgili olarak içinde bulunduğu durum ve geleceği konusunda bir değerlendirmeye gidilecektir.

JEL Kodu: Z18


Anahtar Kelimeler


Ulus; Devlet; Ulus-Devlet; Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü