İNOVASYON VE İNOVASYON GÖSTERGELERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Efecan KILINÇ

Özet


Literatürde inovasyonu ölçen ve ülkelerin inovasyon performanslarını ortaya koyan birçok gösterge bulunmaktadır. Bilgi yoğun sektörlerdeki istihdam, Toplam Faktör Verimliliği (TFV), AR&GE harcamaları, patent başvuru ve tescil sayıları, girişimci, araştırmacı ve teknisyen sayıları, ileri teknoloji ihracatı, royalti ve lisans ücretleri, endüstri katma değeri, inovasyon kapasitesi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin ihracatı bu göstergelerden bazılarıdır. İnovasyonun en önemli göstergeleri olarak değerlendirilen; AR&GE harcamaları, ileri teknoloji ihracatı ile bilgi ve teknolojideki insan kaynaklarının işgücü içerisindeki payı göstergeleri oldukça önem arzetmektedir. Gelişmiş AB ülkelerinde, GSYH içinde AR&GE paylarının yüksekliği dikkat çekmektedir. AB’ye yeni katılan ülkeler ve Türkiye’de ise bu oranlar, AB-27 ortalamasının altında seyretmektedir. Doğal olarak, gelişmişlik ile AR&GE harcamaları arasında doğrusal bir ilişkiden söz edilebilmektedir. İleri teknoloji ihracatının ihraç edilen mallar içerisindeki payının İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya ve Danimarka’da yüksek olduğu görülmektedir. Bu oranlar bakımından Türkiye ise, Polonya ve Romanya’nın oldukça gerisinde kalmaktadır.

Jel Kodları: O31, O32. 


Anahtar Kelimeler


İnovasyon; İnovasyon Göstergeleri; AB Ülkeleri; Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü