ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTLER İÇİN ÖNEMİ

Necmettin CİHANGİROĞLU, Ali YILMAZ

Özet


Bu makale, Adalet ve Örgütsel Adalet’in kavramsal analizi ile örgütsel adaletin türleri olan: Dağıtımsal Adalet, İşlemsel Adalet ve Etkileşimsel Adaletin genel özelliklerini ele almaktadır. Çalışanların işyerinde adaleti nasıl algıladıkları ve algılanan adaletin iş sonuçları üzerinde ne derecede etkide bulunduğunun belirlenmesi, örgütler için son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Çünkü çalışanlar, aynı örgütte çalışan diğer kişiler ile kendileri arasında yaptıkları karşılaştırmalar sonucunda kendilerine haksızlık edildiği düşüncesine sahip olabilirler. Bu düşünceler bireylerin tutumlarını etkileyerek belirli davranışlar geliştirmelerine neden olur. Dolayısıyla geliştirilen bu davranışlar, diğer bireylere yönelik (saldırganlık gibi) olabileceği gibi çoğu zaman örgütlere yönelik olmakta (işi sabote etme, geç gelme, hatalı üretim gibi) ve örgütler için ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Makalenin amacı; çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütler için önemli olduğunu vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel Adalet; Dağıtımsal Adalet; İşlemsel Adalet; Etkileşimsel Adalet; Kişiler Arası İlişkide Adalet; Bilgisel Adalet; Örgütsel Bağlılık.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü