TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNE UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ali ACAR, İsmail SEVİNÇ

Özet


Kamu yönetiminin sorunları farklı olmasına karşın belli başlı gruplarda toplanmıştır.
Belirtilen bu sorunlar salt kendi çapında sorun olmayıp birleşerek tüm ülke çapında etkin olmayan, verimsiz bir yapı ve işleyişe neden olmaktadır. Özellikle aşırı merkeziyetçilik
anlayışı esnekliği yok etmiş, yetki devri ve kullanımı konularında kamu yöneticileri görevlerini yerine getiremez duruma gelmişlerdir. Özellikle toplam kalite yönetimine çalışanların katılımı, takım çalışması, sürekli gelişme, değişimi içselleştirme, kalite kültürünün yaratılması, bireye önem ve öncelik verme vb. bir çok ilkesinin yeni uygulama araçlarıyla birlikte kamu yönetimine getireceği yararlar oldukça fazladır. Klasik anlayışla yavaş işleyen kamu kurumlarının hem sorunlarından kurtulabilmesi hem de çağın gereklerine göre işleyebilmesi için yersiz ve gereksiz tartışmalar içinde boğulmadan toplam kalite yönetimi ile bütünleşme yönünde bir çaba sarfetmeleri gerekli olmaktadır.
Özel ya da kamu sektöründeki bir kurumun karşılaştığı ve karşılaşabileceği ortak sorunlar genel sorunlar olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda toplam kalite yönetimini
uygulayacak olan bir kurumun karşılaşacağı genel sorunlar arasında kaliteye olan inançsızlık, değişime karşı direnç, toplam kalite yönetimini olduğundan fazla yüceltmek,mevcut durumun yeterince analiz edilmemesi, sıradan beklentilere sahip olmak, yönetimin ve yöneticilerin tutumu, başarıların ödüllendirilmemesi, vatandaş ve hizmet odaklı olma, eğitim ve yetiştirmenin yetersizliği gibi konular incelenip analiz edilecektir.

 Jel Kodu: J58 


Anahtar Kelimeler


Toplam Kalite Yönetimi; Kamu Yönetimi; Sorunlar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü