SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI

T.Şükrü YAPRAKLI, Dilşad GÜZEL

Özet


Kalite fonksiyon göçerimi (KFG), müşterilerin bulunmasını istedikleri ve ihtiyaç duydukları niteliklerin, bu nitelikleri yerine getirecek ya da gerçekleştirecek fonksiyonlara dönüştürülüp, bu fonksiyonların gerçekleştirilmesiyle ilgili işleri yapma görevinin örgüt içindeki uygun birimlere aktarılması faaliyetidir. Bu çalışmada Kalite fonksiyon göçerimi, Erzurum’da faaliyet gösteren özel tıp merkezlerine uygulanmıştır. Bu araştırmada ele alınan tıp merkezi, Erzurum da faaliyet gösteren ve pazar payı en yüksek tıp merkezi ile karşılaştırılmıştır. İncelenen tıp merkezlerinin sunmuş olduğu hizmetin kalitesinin nasıl artırılabileceği araştırılmış, yani KFG’ nin nasıl ortaya konulacağı belirlenmiş ve böylece kalite evi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Kalite fonksiyon göçerimi (KFG); Kalite Evi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü