KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINA YÖNELİK YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARI “MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA”

Ercan ÇİÇEK, Cemile ÇELİK

Özet


Günümüzde bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan işletmeler rekabet açısından ön planda yer almaktadır. İşletmeler bilgiyi elde etmek, bilgiyi geliştirmek, bilgiyi paylaşmak ve değerlemek için bilgi teknolojilerinden etkin olarak yararlanmak durumundadırlar. İşletmelerde kullanılan bilgi teknolojisi, verimlilik alanında olduğu kadar etkinlik ve yenilik yapma süreçlerine de katkılar sağlayan rekabetçi bir kavramdır. Bu araştırma, Mersin ilinde faaliyette bulunan KOBİ sahip/yöneticilerine yönelik, bilgi teknolojileri kullanımının işletme yönetimine sağladığı katkıları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Bilgi; teknoloji; bilgi teknolojileri; KOBİ’ler.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü