PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ: TEORİ, POLİTİKA VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hakan ACET

Özet


Yeni Zelanda tarafından uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi, 1990’lı yılların başlarından itibaren birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede alternatif bir para politikası stratejisi olarak uygulanmaya ve gittikçe daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’de enflasyon hedeflemesi 1990’ların sonlarına doğru gündeme gelmiştir. 2002 yılından itibaren örtük enflasyon hedeflemesi uygulayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2006 yılı itibariyle önkoşulların büyük ölçüde sağlandığını düşünerek enflasyon hedeflemesi rejimine geçmiştir. Ancak, Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine yeni geçilmiş olması nedeniyle bu rejime ilişkin TCMB’nin deneyimi oldukça azdır. Üç yılın deneyiminden elde edilen istatistiki veriler de, TCMB’nin, bu rejimin uygulanmasında Türkiye’de başarılı olup olamayacağına ilişkin tartışmaları iyice artırmıştır. Bu bağlamda, çalışmada, enflasyon hedeflemesinin, önkoşulların sağlanması halinde gelişmekte olan ülkelerde, alternatif para politikası stratejileri arasında en etkili strateji olduğu tezi ve bu stratejiyi önkoşulların büyük ölçüde sağlandığını düşünerek uygulamaya geçen TCMB’nin, Türkiye’de başarılı olup olamayacağının, nedenleri ile birlikte tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Enflasyon hedeflemesi; merkez bankası; para politikası

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü