BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN SEYAHAT ACENTALARINA YANSIMALARI; ONLINE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Lütfi AY

Özet


Bilgi ve iletişim teknolojileri sonucunda ortaya çıkan internet küreselleşmede ve fiziki sınırların kalkmasında önemli olmuştur. Seyahat alanında da hedef kitleleri oluşturan bireylerin interneti kullanma eğilimleri, seyahat acentalarını bilgi teknolojilerini ve özellikle interneti her geçen gün daha etkin kullanmaya zorlamıştır.. Turistik ürünler, destinasyonlar, tarifeler, fiyatlar ve bulunabilirlik üzerine bilgiler, acentaların varlıklarını sürdürebilmeleri ve faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebilmeleri açısından çok önemlidir. seyahat acentalarının, etkinliklerini artırmak için elektronik posta başta olmak üzere, bilgi teknolojisini ve interneti online hizmet sunma doğrultusunda daha fazla kullanma arzusu içerisinde oldukları gözlenmektedir. Bu çalışmada bilgi teknolojileri ve internetteki gelişmelerin seyahat acentalarına yansımaları ve online seyahat acentacılığı ele alınmıştır. Konuya ilişkin literatür taraması yapılarak ikincil verilerden ve sektörel uygulamalardan yararlanarak konu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Bilgi teknolojisi,İnternet; Seyahat Acentası; Online Acentacılık

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü