GELECEĞİN FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU: XBRL (EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE-GENİŞLETİLEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİ)

Adnan SEVİM, Fatih TEMİZEL

Özet


Bilgi ve bilginin üretiminde hammadde olarak görülen verinin elde edilmesi günümüzde büyük önem kazanmıştır. Bilgiye en kısa zamanda ve en uygun maliyetle erişebilen, yönetebilen, değerlendirebilen birey ve kurumlar kendi alanlarında küresel rekabette ön almaktadır. Finansal piyasalardan fon temin eden işletmeler için de durum farklı değildir. Finansal piyasaların katılımcıları olan yatırımcı, ihraçcı, politika yapıcı, denetleyici ve düzenleyici kurumlar, menkul kıymet analistleri v.b. bilgi kullanıcılarının verimli biçimde işleyebileceği finansal verilerin formatı, dünyada önemli bir tartışma konusudur. Bu çalışmada finansal bilgilerin küreselleşmeye uygun ve standart bir formata kavuşturulmasının bilgi kullanıcıları için taşıdığı potansiyeli, uygun veri formatının ilgililerin çalışmalarına sağlayacağı katkıyı net biçimde ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Literatürde yer alan öneriler içinde en çok taraftar bulan XBRL (Extensible Business Reporting Language) ele alınarak finansal piyasalardaki bilgi kullanıcılarına yönelik potansiyel katkılar incelenmiştir. Bu kapsamda XBRL’nin bilgi paylaşım sürecine getirdiği yenilikler Bilgi Yönetimine Katkılar, Finansal Analiz Sürecine Katkılar, İşletme-Yatırımcı İletişimine Katkılar başlıkları altında ele alınmıştır. Mevcut yapısı ile XBRL’nin küresel anlamda finansal bilgi otoyolu olmaya uygun, diğer bir anlatımla ulusal finansal piyasalardaki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunda önemli rol üstlenebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


XML; XBRL; bilgi sistemi; bilgi kullanıcısı; finansal piyasa

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü