COINTEGRATION RELATIONSHIP AMONG ELECTRICITY CONSUMPTION, GDP, and ELECTRICITY PRICE VARIABLES in TURKEY

Hüseyin TATLIDİL, Fatih ÇEMREK, Hülya ŞEN

Özet


Bu çalışmada, Türkiye’de 1978-2003 dönemi için, kişi başı elektrik tüketimi, kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), elektrik fiyatı ($/100 kWh) ve elektrik yatırımı arasındaki ilişki eşbütünleşmeye Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli yaklaşımı ile sınır testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, kişi başına elektrik tüketimi, kişi bsşı GSYİH ve elektrik fyatının eşbütünleşik olduğu; uzun dönemde kişi başı elektrik tüketimi değişkeninin kişi başına GSYİH’nın Granger anlamda nedeni olduğu; kısa dönemde ise, GSYİH değişkeninden kişi başı elektrik tüketimi ve elektrik fiyatına doğru tek yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Uzun dönemde, kişi başına GSYİH ‘daki %1’lik artış, elektriktüketimini % 0.18 kadar artırmaktadır ve bu durum %10 düzeyde istatistiksel olarak anlamlıdır. Elektrik fiyatı değişkeni, kişi başına elektrik tüketimi değişkeni üzerinde anlamlıo bir etkisi yoktur. Kısa dönemde ise GSYİH’daki %1’lik artış elektrik tüketimini %0.064 kadar artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Enerji Tüketimi; Eşbütünleşme; ARDL; Sınır Testi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü