KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE BİR AKTÖR OLARAK DEVLETİN GÜCÜ*

Fazlı DOĞAN

Özet


Bu çalışma, küreselleşme tartışmalarının özünde ve bu tartışmaların çeşitlenmesinde temel belirleyici olarak devletin etkinliği ve küreselleşme karşısındaki gücüne ilişkin farklı algıların olduğunu iddia etmektedir. Küreselleşme, uluslararasılaşma; liberalleşme, evrenselleşme; batılılaşma gibi çok farklı şekillerde ve bağlamda tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, devletin etkinliği ve gücü bağlamında, güçlü küreselleşmeye karşı zayıf devlet ve zayıf küreselleşmeye karşı güçlü devlet şeklinde ya da başka bir ifade ile yapı merkezli yaklaşımlar ve aktör merkezli yaklaşımlar şeklinde sınıflandırılabilir. Bu çalışma, devleti etkileşimde bulunduğu yerel, bölgesel ve küresel toplum karşısında ne pasif bir kurban ne de tam otonomi sahibi olarak görmek yerine, hem bu yapıları etkileyen hem de onlardan etkilenen yerel, bölgesel ve küresel otonomisi olan bir aktör olarak değerlendirmektedir.

JEL Kodları: F50, F59, H70


Anahtar Kelimeler


Devlet; Küreselleşme; Yapılanmacı Yaklaşım; Ülkesizleşme; Küresel Toplum

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü