KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA)* VE PİSTON ÜRETİMİNDE BİR UYGULAMA

Osman ÇEVİK, Gamze ARAN

Özet


Bu çalışmada kalite iyileştirme sürecinde Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) tekniği incelenmiştir. FMEA tekniği; sistem, tasarım, süreç ve servis konularında hataları ortaya çıkmadan tanımlamayı ve gidermeyi veya en azından kullanıcıdaki etkisini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir mühendislik tekniğidir. Çalışmanın uygulama kısmında Y. Piston&Segman San. ve Tic. A.Ş’de1 üretilen motor pistonlarına uygulanan Proses FMEA ele alınıp, süreçleri incelenmiştir. Piston üretim sürecinde karşılaşılan hatalar FMEA tekniğine göre analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, tekniğin firmanın kalite fonksiyonlarını iyileştirme konusunda başarı sağladığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA); Kalite iyileştirme; Piston.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü