YEREL YÖNETİMLER YERELLEŞ (M)İYOR MU?: MALİ YAPI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Esra Siverekli DEMİRCAN

Özet


Kamu hizmetlerinin sunumunda devlet yapısı içinde merkezi yönetim ile birlikte yer alan ve ülkelerin siyasi yapısına göre şekillenen yerel yönetim birimleri halkın mahalli düzeydeki ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşırlar. Bu amacın yerine getirilmesinde mali yapı büyük bir öneme sahiptir. Nitekim kamu kaynaklarının yönetimini sağlayan kamu mali yönetiminin önemli bir kısmını yerel mali yönetim oluşturur. Türkiye’de yerel mali yönetimi düzenleyen çeşitli kanuni düzenlemeler mevcut olmasına rağmen, yerel yönetim birimlerinin sahip olduğu kaynakların önemli bir bölümü merkezi yönetimden aktarılan paylardan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Yerel yönetim; merkezi yönetim; kamu mali yönetimi; yerel mali yönetim; yerel mali yapı.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü