DİNAMİKLERİ, STRATEJİLERİ VE YÖNÜYLE KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM OLGUSU ÜZERİNE

Hülya EŞKİ

Özet


Son yıllarda tüm dünyada kamu yönetimi alanında bir değişim yaşanmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, küreselleşme, artan ekonomik ve sosyal beklentiler gibi nedenlerle devlet anlayışının değişmesi ve bu değişime bürokratik yönetim mekanizmasının cevap verememesi gibi faktörler bu değişimin dinamikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu yönetimleri kendilerine yönelen bu değişim taleplerine farklı stratejileri kullanarak yanıt vermeye çalışmaktadırlar. Değişime cevaben geliştirilen stratejiler, kamu yönetimlerinin, hem örgütsel boyutta hem de kamu yönetimine egemen olan değerler bağlamında değişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak ne var ki, başlangıçta büyük kabul gören bu yöndeki bir değişim bugün eleştirilmekte ve kamu yönetiminde değişimin yönü değişmektedir. Bu çalışma söz konusu değişimler üzerinedir.

Anahtar Kelimeler


Kamu yönetimi; değişim; değişim dinamikleri; değişim stratejileri; değişimin yönü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü