MODELING TURKISH M2 BROAD MONEY DEMAND: A PORTFOLIO-BASED APPROACH USING IMPLICATIONS FOR MONETARY POLICY

Cem SAATÇİOĞLU, Levent KORAP

Özet


Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için M2 geniş kapsamlı parasal büyüklüğü üzerine kurulan bir para talebi modeli elde para tutumuna karşı çeşitli almaşık maliyet unsurları dikkate alınarak portföy temelli bir yaklaşım içerisinde incelenmektedir. Aynı dereceden bütünleşik değişkenlerin çok değişkenli eş-bütünleşim tahmin yöntemi kullanılarak incelenmesi şeklinde elde ettiğimiz tahmin sonuçları uzun dönem para talebi değişken uzayı içerisinde kuramsal beklentilerle uyumlu eş-bütünleşik bir vektörün bulunduğunu göstermiştir. Para talebine karşı başlıca almaşık maliyet unsurları ekonomi içerisinde yerleşik para ikamesi olgusunun önemini ortaya koyan yerli paranın değer kayıpları ve hisse senedi fiyatlarındaki gelişmeler şeklinde bulunmuştur. Ayrıca, bulgularımız yurtiçi enflasyonun zayıf dışsal bir özellik taşıdığını göstermiş ve yurtiçi enflasyona yol açan temel etkenlerin para talebi değişken uzayı dışında belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Geniş Para Talebi; Eş-bütünleşim; Para İkamesi; Türkiye Ekonomisi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü