DENETİM FİRMALARININ SUNDUKLARI BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN KALİTESİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Zeynep TÜRK

Özet


Hizmet sektörünün günümüzde artan önemi, literatürde pek çok araştırma yapılmasına neden olmuştur. İşletmelerde karın, pazar payının ve gelişim kabiliyetinin artmasında kalite ve müşteri tatmini önemli ölçüde etkili olmaktadır. Denetim firmaları, müşterilerine hizmet sunan işletmelerdir. Bu bağlamda denetim firmaları karlılıklarını, pazar paylarını ve gelişme potansiyellerini arttırmak istiyorlarsa, sundukları bağımsız denetim hizmeti kalitesini ve müşteri tatmin düzeyini bilmek ve anlamak zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı, denetim hizmetinin genel kabul görmüş denetim standartlarına uygunluk derecesinin algılanan denetim hizmet kalitesi ve müşteri tatmini üzerindeki etkisini belirlemektir.

Anahtar Kelimeler


Bağımsız Denetim; Hizmet Kalitesi; Müşteri Tatmini

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü