MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN İŞLEMLERİNİN MUHASEBE STANDARTLARI İLE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Gül HATİPOĞLU

Özet


Maddi duran varlık kavramı, işletmelerin birden çok faaliyet döneminde kullanmak amacıyla edindikleri fiziki yapısı olan, kullanıldıkları süre içinde aşınmaya, yıpranmaya ve değer kaybına uğrayan sınırlı bir ekonomik (yararlı) ömrü olan varlıkları açıklamak için kullanılmaktadır. Özellikle sanayi işletmelerinde önemli bir yer tutan maddi duran varlıklara ilişkin amortisman işlemlerinin doğruluğu maliyetlerin doğru bir şekilde hesaplanması, fiyatlama kararları ve finansal tabloların finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyacına uygun olarak düzenlemesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Vergi Usul Kanunu (VUK), Türkiye Muhasebe Standardı 16 (TMS 16) ve KOBİ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (KOBİ TFRS)’ndaki düzenlemeler doğrultusunda maddi duran varlıklarda amortisman ayrılması konusu ele alınmıştır. Ayrıca düzenlemeler arasındaki farklılıklar açıklanarak, söz konusu farklılıkların finansal durum tablosu ve gelir tablosu üzerindeki etkisi incelenmiştir.

 

JEL Kodları: M41


Anahtar Kelimeler


Maddi Duran Varlıklar; Amortisman; Muhasebe Standartları; Türkiye Finansal Raporlama Standartları; Vergi Mevzuatı.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü