THE CAUSALITY BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

Aslı AFŞAR

Özet


Finansal sistemin gelişimi ile ekonomik büyüme ilişkisi uzun yıllardır tartışılmaktadır. Genel ekonomik başarı, finans sisteminin etkinliğine büyük ölçüde bağlı görünmektedir. Diğer yandan, ekonomik büyüme ortalama gelir düzeyinde artışa, yasal düzenlemelerde ve uluslararası bütünleşme düzeyinde gelişmeye neden olmakta, finansal sistemin gelişimi için uygun ortam yaratmaktadır. Bu çalışma Türkiye'de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmektedir. Bu amaçla büyüme ve finansal gelişme arasındaki nedenselliğin varlığı ve yönü ile ilgili hipotezleri test etmek için Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmamızda finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik analizi sonuçları çelişkili olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi açısından ekonomik büyümenin finansal gelişmeye neden olduğu düşüncesi ağır basmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Finansal sistem; finansal gelişme; ekonomik büyüme; Granger nedensellik analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü