REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

Ahmet AY, Şerife ŞAYLAN, İsmail KOÇAK

Özet


Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıktı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini ve bu ilişkinin yönünü zaman serisi analiz yöntemleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ilişkinin araştırılmasında Türkiye ekonomisinin 1990Q1-2006Q3 dönemine ait reel GSYİH ve reel efektif döviz kuru değişkenlerine ait veriler kullanılmıştır. Literatürde yer alan ilgili çalışmalara benzer biçimde, çıktı düzeyini temsilen reel GSYİH değerlerinden ve döviz kurunu temsil etmek için de reel efektif döviz kuru değerlerinden faydalanılmıştır. Yapılan ampirik çalışmanın neticesinde ise Türkiye ekonomisinde reel döviz kurunun çıktı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Reel döviz kuru; Çıktı düzeyi; Nedensellik; Koentegrasyon; Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü