İÇ MÜŞTERİLERİN TATMİNİ VE İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ SÜPERMARKETLERİNDE BİR UYGULAMA

Suzan ÇOBAN

Özet


Kayseri’de bulunan süpermarketlerde, iç müşterilerin tatmin durumlarına göre içsel pazarlama uygulamalarına bakış açılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmada şu bulgular elde edilmiştir: İşletmeden tatmin olma durumu İle dış müşteriye yönelik davranışlar sergileme arasında anlamlı bir ilişki vardır. Tatmin olan iç müşteriler, tatmin olmayanlara göre tatmin durumunun müşteriye yönelmede nispeten zayıf düzeyde etkili olduğunu belirtmektedirler. Entegrasyonun ve iş tatmininin sağlanmasına yönelik içsel pazarlama faktörleri açısından işletmeden tatmin olanlar İle olmayanlar arasında ayrım söz konusudur. İşletmeden tatmin olanlar, işletmenin bu faktörlere yönelik faaliyetlerini olmayanlara göre daha olumlu değerlendirmektedir. İşletmede çalışmayı tercih etme durumuna göre, entegrasyonun sağlanması ve ödüllendirmeye yönelik içsel pazarlama faktörleri açısından ayrım söz konusudur. İşletmede çalışmayı tercih eden iç müşteriler, bu faktörlere yönelik uygulamaları tercih etmeyenlere göre daha olumlu değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler


İç Müşteri Tatmini; İçsel Pazarlama; Süpermarketler.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü