DEĞER MÜHENDİSLİĞİ (VALUE ENGINEERING) UYGULAMALARININ FONKSİYONEL ETKİNLİK AÇISINDAN İŞLETMELERİN SOMUT ve SOYUT VARLIKLARINA YÖNELİK OLASI ETKİLERİ

Adem ÖĞÜT, Rıfat İRAZ, Muammer ZERENLER

Özet


Değer Mühendisliği bir ürün, hizmet, süreç veya sistem maliyetini iyileştirmek üzere kullanılan takım yaklaşımını yönetme, sistematikleştirme ve geliştirme fonksiyonudur. Müşteriler tarafından gereksinim duyulan fonksiyonları yeniden gözden geçirerek, farklı bakış açılarından daha düşük bir maliyete ulaşmayı amaçlamasından dolayı değer mühendisliği yaklaşımı son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Küresel rekabet piyasasında yeni ürün geliştirme sürecinde de etkin olarak kullanılmaya başlanan değer mühendisliğinin özellikle müşteri odaklı değer yaratma açısından kaydettiği performans etkileyici sayılabilir. Bu bağlamda; uygulama maliyeti dahil Değer Mühendisliğinin üretici ve tüketicilerin satın alma maliyetini %15-25 arasında belirgin bir biçimde azalttığı savunulmaktadır. Çalışmanın temel amacı; kurumsal farkındalık kazanma ve müşteriye yönelik değer yaratma açısından değer mühendisliğinin önemini ve çağdaş uygulama alanlarını tartışmak ve işletme süreçlerine ilişkin olası katkılarını sorgulamaktır.

Anahtar Kelimeler


Değer Mühendisliği; Fonksiyon Analizi; Entelektüel Sermaye; Bilgi Yönetimi; İşletme Ağacı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü