AVRUPA PARA BİRLİĞİ BİR OPTİMAL PARA ALANI MI?

İbrahim ÖRNEK

Özet


Bu çalışmada, Optimal Para Alanı (OPA) teorisinin fayda ve maliyetleri ele alınarak, Avrupa Para Birliği (APB) OPA kapsamında incelenmiştir. Konu değerlendirilirken, APB’nin başarısına yönelik uzun dönem (geleneksel yaklaşım) ve kısa dönem analizler yapılmıştır. APB’nin uzun dönemli başarısı bir ülkenin birliğe üyeliğinden sağladığı faydalarının zararlarını aşıp aşmadığının değerlendirilmesidir. Kısa dönem analiz ise, Maastrict Kriterleri kapsamında ele alınmıştır. Euro-Alanı ile ilgili yapılan analizler sonrasında, parasal alan içerisinde bulunan ülkelerin kalkınmışlık seviyelerinin ve üretim yapılarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Buradan, APB’nin bir OPA olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de, genişleyen bir Avrupa Biriliği’nde asimetrik gelişmeler yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bugün, Avrupa Birliği (AB) güçlü bir entegrasyon sürecinin yorgunluğunu yaşamasına rağmen, birliğin karşı karşıya kalacağı asimetrik şokları ortadan kaldırabilmesi için, politik birleşmesini tamamlaması şarttır. Bütün bu değerlendirmeler altında, Türkiye’nin APB’ne katılım için beklemesi lehine bir durum oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler


Optimum Para Alanı; Avrupa Para Birliği; Simetrik ve Asimetrik Şoklar.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü