ELEKTRONİK TİCARET VE MUHASEBE SİSTEMATİĞİ

Cemal ELİTAŞ, Oğuzhan AYDEMİR, Bilge Leyli DEMİREL

Özet


Çalışmamızda elektronik ticaret kavramı ve elektronik ticaretin araçları, getirdikleri ve türleri gibi konular üzerinde kısaca durulmuş böylece konuya alt yapı oluşturulmuştur. Ardından elektronik ticarette muhasebe sistematiği konusuna yer verilmiştir. Burada en temel nokta kredi kartı ve para kartı ile internet üzerinden yapılan alışverişlerin birbirlerinden ayrı tutulması ve farklı hesaplarda izlenmesi gerekliliği olmuştur. Ayrıca kredi kartlarında da komisyonlu ve komisyonsuz alışveriş için farklı hesaplar önerilmiştir. Tüm bu öneriler muhasebenin doğruyu göstermesi fonksiyonu gereği yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Elektronik Ticaret; Muhasebe; Tekdüzen Hesap Planı.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü