İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN İLAÇ ÜRETİM VE DAĞITIM FİRMALARINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Hatice Necla KELEŞ

Özet


Bu araştırmanın amacı;çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Araştırma teorik bir çerçeve ile sunulduktan sonra konuyu desteklemek amacıyla ampirik bir araştırma yapılmıştır.Ampirik araştırma ilaç sektöründe yer alan firmalar arasında iki şirkette ve toplam 214 çalışanı kapsamaktadır. Bu kapsamda detaylı bir literatür araştırmasına dayanarak bir iş tatmini soru formu hazırlanmış ve çalışanların örgütsel bağlılıklarını belirlemek için M.Sungurlu’nun Türkçe’ye çevirdiği,Buchanan tarafından hazırlanmış olan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen veriler “SPSS for Windows 13,0”programından yararlanılarak değerlendirilmiş,iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki bu bulgularla açıklanarak çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Bağlılık; Örgütsel Bağlılık; İş Tatmini

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü