THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND FINANCIAL REPORTING ON THE EFFICIENCY OF FINANCIAL MARKETS: AN ASSESSMENT FROM IT PERSPECTIVE

Ahmet AĞCA, Seyfettin ÜNAL, M.Mesut KAYALI

Özet


Bu çalışma, finansal raporlama ve küreselleşmenin finansal piyasaların etkinliği üzerindeki etkisine bilgi teknolojileri açısından bir bakış sunmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomileri birbirine entegre etmek suretiyle iş dünyasını yeniden şekillendirip küreselleşmeyi beraberinde getirmiştir. Ekonomi biliminin, kaynakların tahsisinde etkinliği öngördüğü dikkate alındığında; küreselleşmenin, etkinlik arayışının evrensel yolu haline geldiği görülmektedir. Bilgi, yüksek verimliliğe sahip üretim faktörlerinin üretim sürecine katılmasında önemli rol oynayan ve bu süreci başlatan temel bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansal piyasaların, finansal raporlama mekanizmasının sağladığı nitelikli bilgiye olan ihtiyacı bilgi teknolojilerinin hayati rolünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, finansal piyasaların etkin çalışması ve kaynakların yanlış tahsisinin önlenmesi için piyasa oyuncularının yüksek kalitede bilgi ile donatılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler


Küreselleşme; Finansal Piyasalar; Piyasa Etkinliği; Finansal Raporlama; Bilgi Teknolojileri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü