İŞ GÖRENLERİN İŞ DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Ünal SIĞRI, Nejat BASIM

Özet


İnsan kaynağının yönetiminde, iş doyumu ve örgütsel bağlılıkla ilgili tutumlar büyük öneme sahiptir. Bir iş, kişinin beklentilerini karşılıyor ya da beklentilerinin üzerinde ise, bireyin işine karşı hissettiği “olumlu duygular” iş doyumunu temsil eder. Örgütsel bağlılık ise, örgüt değer ve hedeflerini bir şekilde benimsemek ve örgütün başarısı ve hedefleri doğrultusunda gayret göstermek temelini oluşturan tutum ve davranışları kapsamaktadır. Bu çalışmanın uygulama safhasında, kamu ve özel sektördeki işgörenlerin; yönetim tarzı, çalışma koşulları, gelişme ve yükselme olanakları, çalışma arkadaşları, fiziksel ortam ve ücret ve personel olarak sıralanabilecek altı alt faktör kapsamında “iş doyumu düzeyleri” ve “uyum-özdeşleşme-içselleştirme” alt boyutları kapsamında “örgütsel bağlılık düzeyleri”, kamu ve özel sektörler arasında karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular kapsamında; özel sektör işgörenlerinin, kamu sektörü işgörenlerine göre, daha yüksek bir iş doyumuna ve örgütsel bağlılık düzeyine sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler


İş Doyumu; Örgütsel Bağlılık; Örgüt; Yönetim; Örgütsel Davranış.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü