FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK VE DIŞ BORÇ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İsmail SEYREK

Özet


Bu makale finansal istikrarsızlık teorisinin dış borç problemine uygulamasını ele almaktadır. Çalışmada ilk olarak kapitalizmin istikrarsızlık teorilerine değinilmiş daha sonra finansal istikrarsızlık teorisi ve arkasındaki mantık ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Son bölümde Türkiye ekonomisinde dış borcun gerçekten istikrarsızlandırıcı bir unsur olup olmadığını göstermek için Türkiye ile ilgili veriler ve ekonometrik analizler sunulmuştur. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre yüksek borç stokunun Türkiye’de enflasyona neden olduğu söylenebilir. Yürütülen tahmin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı için yüksek dış borç stokunun Türkiye’de büyümeyi yavaşlattığını söylemek mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler


Finansal istikrarsızlık; dış borç; Türkiye.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü