KONYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE MUHASEBE-FİNANS BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ali ALAGÖZ, Muammer ZERENLER, Baki YILMAZ

Özet


İşletmeler sürekli değişen çevre şartları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, değişimi öğrenmek, planlamak ve uygulamak bir işletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürmesi ve başarısı için en önemli öncelik olarak görülmektedir. Bilişim sistemlerindeki gelişmeler ülke ekonomilerini ve buna bağlı olarak da işletmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bilişim sistemleri işletmelerin; üretim, pazarlama, planlama, finans ve muhasebe gibi her biriminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada işletmelerde bilişim sistemleri kullanımının örgütsel verimlilikteki değişime etkileri üzerinde bir araştırma yapılmış ve bulgulara göre önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Bilgi Sistemi; Verimlilik; Muhasebe – Finans Bilgi Sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü