KÜRESELLEŞMENİN KENTLER ÜZERİNE ETKİSİ: “İSTANBUL ÖRNEĞİ”

Hasan YAYLI

Özet


Hayatımızın her alanında kendi değerler sistemini uygulamak için geri dönüşü olmayan değişiklikler ve dönüşümler meydana getiren küreselleşme çelişkileri, parçalanmaları, katmanlaşmayı içinde barındıran bir süreçtir. Değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı mekanlar olarak karşımıza çıkan kentler, ekonomilerindeki değişime paralel olarak, dünyanın karar verme birimleri ve ekonomik kalkınmanın motorları olarak nitelenmektedirler. Yeni rolleriyle küreselleşmenin ideal kent formuna kavuşan kentler küresel kent kavramsallaştırmasında kendini bulmakta ve küresel kentler küreselleşmenin etkilerinin gözlenebildiği, küreselleşmeyi içselleştirip/yansıtan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Makalede yaklaşık on üç milyonluk nüfusuyla dev bir yaşam alanı olan ve küresel kent olarak nitelenen İstanbul’un küreselleşme karşısındaki durumu analiz edilmeye çalışılacaktır.

JEL Kodları: R00


Anahtar Kelimeler


küreselleşme; kent; küresel kent; kentte dönüşüm

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü